Het contract

De kleine lettertjes van de overeenkomst tussen jou en de Energiesnoeier:

 • Het bedrag (€4,50) is inclusief btw en wordt maandelijks afgeschreven voor minimaal een jaar. Daarna is onze samenwerking maandelijks opzegbaar.
 • Wij doen geen gedetailleerde analyse van uw verbruik. Dit is mogelijk tegen meerprijs.
 • Wij regelen geen btw-teruggave van uw zonnepanelen.
 • We maken gebruik van onderstaande volmacht bij het afsluiten van een nieuw energiecontract.
 • Wij sluiten je jaarlijks aan bij de meest voordelige/betrouwbare energiemaatschappij zonder elke keer uw goedkeuring af te wachten (met uitzondering van de eerste keer dat we een energiecontract voor je afsluiten). We gebruiken deze werkwijze omdat de energiemarkt dynamisch is. Een aanbieding van vandaag kan morgen alweer verdwenen zijn. Heb je specifieke wensen? Geef deze dan vooraf aan ons door. (Je behoudt uiteraard de 14 dagen bedenktijd bij elk energiecontract)
 • De maandelijkse bijdrage (nu €4,50) wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de dienstenprijsindex. 

De volmacht

Je, hierna te noemen “Volmachtgever”, verleent hierbij een volmacht aan: Energiesnoeier, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.D. Flier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62670050 (hierna te noemen: “Energiesnoeier”).

Teneinde:

 1. Algemeen

Deze volmacht is van toepassing op alle door en met Energiesnoeier e/o diens rechtsopvolgers, gesloten overeenkomsten/verrichte rechtshandelingen met betrekking tot energiebemiddeling en energieleveringen t.b.v. de volmachtgever. De volmachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Energiesnoeier deze volmacht aan leveranciers en/of netbeheerders zal verstrekken, indien zij dat verzoeken.

 1. Inhoud

Tenzij elders schriftelijk anders is bepaald, handelt de Energiesnoeier op naam en voor rekening van de volmachtgever.

De Energiesnoeier heeft de bevoegdheid tot het:

 • Opvragen en gebruiken van gegevens van de volmachtgever;
 • Beëindigen, wijzigen en/of opzeggen van bestaande leveringsovereenkomst(en);
 • Opvragen van informatie, aanbiedingen en/of offertes van verschillende leveranciers;
 • Wijzigen van het factuuradres van de volmachtgever;
 • Namens de volmachtgever, ondertekenen van aanbiedingen, offertes, verklaringen en/of overeenkomsten bij de huidige of nieuwe leverancier(s).

 1. Duur van de volmacht

Deze volmacht gaat in per datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd. De Energiesnoeier zal halfjaarlijks het energiecontract van de volmachtgever evalueren. Tegen het einde van de contractstermijn zal de Energiesnoeier een nieuw contract voor de volmachtgever afsluiten indien daarbij sprake is van gunstigere voorwaarden.

 1. Wederzijdse informatieplicht

De volmachtgever wordt door de Energiesnoeier schriftelijk, per e-mail en/of telefonisch op de hoogte gehouden omtrent de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de volmacht.

De Energiesnoeier verplicht zich om de volmachtgever, zo snel als mogelijk, in kennis te stellen van wijziging, opzegging, beëindiging en/of totstandkoming van overeenkomsten met leveranciers/netbeheerders.

De volmachtgever verplicht zich om de door hem en/of door de Energiesnoeier verstrekte gegevens per omgaande te controleren en de Energiesnoeier onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden.

 1. Aanwijzingen volmachtgever

De Energiesnoeier zal gevolg geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de volmachtgever aangaande de uitvoering, wijziging, opzegging, beëindiging en/of totstandkoming van overeenkomsten met leveranciers.

 1. Vrijwaring

De Energiesnoeier is door de volmachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen die de Energiesnoeier heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht. De aansprakelijkheid van de Energiesnoeier is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert.

 1. Herroeping

De volmachtgever kan de volmacht herroepen. Een herroeping dient schriftelijk of per e-mail naar het

(e-mail)adres van de Energiesnoeier te worden gestuurd. De herroeping gaat in na de vijfde werkdag nadat deze door de Energiesnoeier is ontvangen. De Energiesnoeier stelt nadat hij de herroeping heeft ontvangen de leverancier hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Werkzaamheden en/of opdrachten die de Energiesnoeier verricht alvorens de herroeping van de volmachtgever in werking treedt, worden niet door de herroeping aangetast.

  Jaarnota/Contract
  Waar kan ik deze vinden?
  De meest recente jaarnota of contract is te vinden in je mail. Energiemaatschappijen sturen dit namelijk altijd via de mail. Mocht je hem daarin niet kunnen vinden, dan kan het zo zijn dat het in de spammail is gekomen. Ook is bij veel energiemaatschappijen het geval dat je een account krijgt.
  Wat doet de Energiesnoeier met mijn gegevens?
  De meest recente jaarnota of contract is te vinden in je mail. Energiemaatschappijen sturen dit namelijk altijd via de mail. Mocht je hem daarin niet kunnen vinden, dan kan het zo zijn dat het in de spammail is gekomen. Ook is bij veel energiemaatschappijen het geval dat je een account krijgt.
  Jaarnota/Contract
  Waar kan ik deze vinden?
  Wat doet de Energiesnoeier met mijn gegevens?
  De meest recente jaarnota of contract is te vinden in je mail. Energiemaatschappijen sturen dit namelijk altijd via de mail. Mocht je hem daarin niet kunnen vinden, dan kan het zo zijn dat het in de spammail is gekomen. Ook is bij veel energiemaatschappijen het geval dat je een account krijgt.
  De meest recente jaarnota of contract is te vinden in je mail. Energiemaatschappijen sturen dit namelijk altijd via de mail. Mocht je hem daarin niet kunnen vinden, dan kan het zo zijn dat het in de spammail is gekomen. Ook is bij veel energiemaatschappijen het geval dat je een account krijgt.
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder je review in
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder uw review in
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder je review in
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder uw review in
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder je review in
  we luisteren graag naar onze klanten
  Vul hieronder uw review in

  Energiecontract

  Het controleren van het energiecontract en advies voor een beter en goedkoper contract is kosteloos. Wij krijgen namelijk vanuit de energiemaatschappij betaald als we een nieuw contract mogen aanleveren.

  Financieel ga je er altijd op vooruit!

  Netbeheer en energiebelasting

  Hiervoor werken we op basis van ‘no cure no pay’. Als we een besparing realiseren vragen wij daar 35% van de besparing van. Op die manier ga je er altijd op vooruit.

  Financieel ga je er altijd op vooruit!

  Energiecontract

  Het controleren van het energiecontract en advies voor een beter en goedkoper contract is kosteloos. Wij krijgen namelijk vanuit de energiemaatschappij betaald als we een nieuw contract mogen aanleveren.

  Netbeheer en energiebelasting

  Hiervoor werken we op basis van ‘no cure no pay’. Als we een besparing realiseren vragen wij daar 35% van de besparing van. Op die manier ga je er altijd op vooruit.

  Contact
  Say Hello.
  Stationsweg 41 3331LR Zwijndrecht
  Sky Rocket Your Agency Income
  Get Our Free Guide to

  Wij zijn geen vrijwilligers, maar dat kan omdat wij vanuit de energiemaatschappijen een vergoeding krijgen voor de energiecontracten die we aanmelden.Echter is er wel een ontwikkeling gaande; voor een duur energiecontract krijgen verkopers een hoge vergoeding. Dit geldt voor bijna alle deur-aan-deur verkopers en telefonische aanbiedingen. Voor een contract met lage tarieven wordt de vergoeding echter steeds lager. Verkopers bieden deze lage tarieven daarom ook steeds minder aan. Wij gaan graag een lange termijn relatie met je aan zodat jij ontzorgd wordt en het voor ons een rendabele business case is. Zo heb jij de scherpste tarieven en kunnen we je als klant op nummer 1 zetten.

  Onze dienst kost je niets!
  Prijzen

  Wij zijn geen vrijwilligers, maar dat kan omdat wij vanuit de energiemaatschappijen een vergoeding krijgen voor de energiecontracten die we aanmelden. Echter is er wel een ontwikkeling gaande; voor een duur energiecontract krijgen verkopers een hoge vergoeding. Dit geldt voor bijna alle deur-aan-deur verkopers en telefonische aanbiedingen. Voor een contract met lage tarieven wordt de vergoeding echter steeds lager. Verkopers bieden deze lage tarieven daarom ook steeds minder aan. Wij gaan graag een lange termijn relatie met je aan zodat jij ontzorgd wordt en het voor ons een rendabele business case is. Zo heb jij de scherpste tarieven en kunnen we je als klant op nummer 1 zetten.

  Onze dienst kost je niets!
  Dit wil ik!
  Vul hieronder je gegevens in
  Dit wil ik!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder je gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Ik wil een gratis check!
  Vul hieronder je gegevens in
  Ik wil een gratis check!
  Vul hieronder uw gegevens in:
  Ik wil een gratis check!
  Vul hieronder je gegevens in
  Ik wil een gratis check!
  Vul hieronder uw gegevens in:
  Kom in actie!
  Vul hieronder je gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder je gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder je gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Samen aan de slag
  Vul hieronder je gegevens in
  Samen aan de slag
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder je gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder je gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder je gegevens in
  Start nu!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder je gegevens in
  Kom in actie!
  Vul hieronder uw gegevens in
  Volledige ontzorging
  Zelf hoef je niks te doen!
  Wanneer je contract na een jaar afloopt, switchen wij je opnieuw zodat je blijft besparen. Jaar in, jaar uit!
  Volledige ontzorging
  Zelf hoef je niks te doen!
  Wanneer je contract na een jaar afloopt, switchen wij je opnieuw zodat je blijft besparen. Jaar in, jaar uit!
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  Je kan spreken van een groot zakelijk contract als:
  Voor grootzakelijke klanten geldt het netbeheerdersmodel. Je krijgt dus een factuur voor de kosten van het netbeheer van de netbeheerder zelf.
  Grootzakelijke energieklanten worden per maand op basis van werkelijk verbruik gefactureerd. Dit hangt af van de aanwezigheid van een telemetriemeter (slimme meter).
  De capaciteit van minstens één aansluiting moet voor elektriciteit groter zijn dan 3×80 Ampère en voor gas groter dan 40 m3 per uur.
  Je kan spreken van een groot zakelijk contract als:
  De capaciteit van minstens één aansluiting moet voor elektriciteit groter zijn dan 3×80 Ampère en voor gas groter dan 40 m3 per uur.
  Voor grootzakelijke klanten geldt het netbeheerdersmodel. Je krijgt dus een factuur voor de kosten van het netbeheer van de netbeheerder zelf
  Grootzakelijke energieklanten worden per maand op basis van werkelijk verbruik gefactureerd. Dit hangt af van de aanwezigheid van een telemetriemeter (slimme meter).
  Aanmelden
  Vul hieronder je gegevens in
  Aanmelden
  Vul hieronder uw gegevens in
  7 tips
  Vul hieronder je gegevens in dan mailen we de pdf met de tips!
  7 tips
  Vul hieronder je gegevens in dan mailen we de pdf met de tips!